Menu
 

 

راه اندازی باشگاه مشتریان

 

در آغازین سال های هزاره سوم، پیشرفت کسب و کار بیشتر از هر زمان دیگر در گرو همگام شدن با نیازهای مشتریان و موفقیت در جلب رضایت و نظر آن هاست. سیاست های دولتی، فناوری های مرتبط با ارائه خدمات و ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد جهانی در حال دگرگونی هستند و در این شرایط تنها با داشتن یک تحلیل درست از رفتارهای اقتصادی مشتریان می توان در مسیر سودآوری بلند مدت حرکت نمود. در رویکرد مدیریت دولتی نوین، محورهای اصلی چون محور مشتری مداری به جای خدمات رسانی و ... مورد توجه قرار می گیرد. در این رویکرد نقش و سهم تعیین کننده مشتری در سمت تقاضا، به قدر اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات کسب و کار منوط به شناخت کامل و عملی از مشتریان در بخش های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان می باشد. با توجه به پیشرفت روز به روز فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی، بستری جدید و رو به تحول و تکاملی پیش روی کسب و کار قرار گرفته است که عدم استفاده از آن ها باعث شکست در محیط پرتلاطم و ناآرام امروزی می شود. CRM که معلول پیشرفتهای اخیر فناوری اطلاعات است، با جمع آوری و سازمان دهی داده های مشتریان در پایگاه هایی در صدد پاسخگویی بهتر و سریعتر به خواسته ها و نیازهای آنان و در نتیجه تثبیت ارتباط با مشتری و بقا و حفظ سازمان است. مدیریت ارتباط با مشتری نیز ضمن مزایا و ویژگی های خود باید به طریق صحیح در یک سازمان پیاده سازی و اجرا شود، در غیر این صورت باعث شکست این نوع مدیریت می گردد.

 

دلایل حرکت کسب و کار به سوی سرمایه گذاری در مدیریت ارتباط با مشتری و ضرورت آن امروزه شرکت ها و کسب و کار برای بهبود روابطشان با مشتریان و مصرف کنندگان، انواع و اقسام مختلف ابزار و وسایل الکترونیکی، پایگاه های جدید و گران قیمت نظیر: نرم افزارهای تصاویر متحرک و شبکه های رایانه ای داخلی و اینترنت و .. به خدمت گرفته اند چرا که مشتری کانون توجه راهبردی کسب و کارهاست و تمامی اقدامات و فعالیت های سازمانی باید بر اساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود. تقریبا تمامی شرکت ها، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قدیمی را کاری بسیار سخت و دشوار می دانند. این امر تعجبی ندارد چرا که طی چند سال اخیر، شاهد ظهور انواع و اقسام رقابت ها بوده ایم.

 

تا زمانی که شرکت ها سر تعظیم بر آستان مصرف کنندگان و مشتریان خود فرو آورند، مشتریان محتاط تر و متوقع تر شده و در نتیجه رقابت شدت بیشتری خواهد گرفت. شرکت هایی که به این مطلب حساسیت نشان نداده و به آن کم توجهی کندد، عاقبت متوجه می شوند که وفاداری و اعتماد مشتریان به آن ها با سرعت رو به کاهش می گذارد. به همین دلیل است که مشتری در یک کسب و کار به مثابه قلب آن به شمار می آید و چنانچه ارتباط سایر اعضا با قلب سازمان قطع شود، کسب و کار رو به نابودی و زوال کشیده خواهد شد. پس سازمان ها باید با استفاده از سیستمی، ارتباط خود با قلب سازمان را مدیریت نمایند و امروزه این سیستم ها با نام مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و امثال آن ها مثل راه اندازی باشگاه مشتریان در میان شرکت ها و کسب و کار رواج یافته است و از طریق آن، روابط موجود میان مشتریان خود را با سایر اجزا سازمان تحت نظارت دقیق قرار می دهند.

 

CRM بر مبنای دو تغییر اساسی در دیدگاه ها و نیازها توسعه یافته است: 1. تغییر نگرش شرکت ها از محصول محوری به مشتری محوری به خاطر رقابتی شدن جهانی و پیچیده تر شدن مقایسه کالاها و خدمات 2. توجه به توانمندی فناوری اطلاعات به یکپارچه کردن تمام اطلاعات مشتری در هر سطح که مجوب ایجاد فرصت های جدید و نیازهای مهمی در عرصه تماس با مشتری شد.

 

 

دی ان ان