Menu

مدیریت ارتباط با مشتری (CMR)

 

مدیریت ارتباط با مشتری که گاهی اوقات به عنوان مدیریت مشتریان، مشتری محوری و یا مدیریت مشتری محور نام برده می شود، برای مدت زمان طولانی اصطلاح متداول جهت تمایل شرکت ها در برقراری ارتباط یک به یک مداوم و همیشگی با تمام مشتریان بوده است. در همین راستا می توان به یک نکته مهم اذعان داشت که شرکت هایی که موفق شده اند به صورت موثری مشتریان خود را جذب کرده، به آن ها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده و بهترین مشتذیان خود را حفظ کنند. تاثیر مثبت این امر را در انتهای مسیر سودآوری خود مشاهده کرده اند. CRM با شناسایی نیازها و رفتارهای مشتریان، ارتباطی سود بخش با آن ها برقرار کرده و هزینه فعالیت های مرتبط را نیز کاهش می دهدو این رویکرد منجر به ایجاد گستره وسیعی از علوم و روش های نوین مدیریتی با نام مدیریت ارتباط با مشتری شده است.

CRM تمام مولفه هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه ای هوشمند در ارتباطند و برای توصیف نحوه مدیریت فوق فعال ارتباطات با مشتریان تعریف می شود. فرآیند های مدیریت مشتری با پشتیبانی نقش های عملیاتی و فناوری کسب و کار، تمام این مولفه های را به هم متصل می کنند. به دلیل طبیعت کسب و کار، CRM می تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت های روزمره کسب و کارها با مشتریان سر و کار دارند، از این رو فراهم آوردن سیستم هایی که بتواند هر کدام از این وظایف را بهبود بخشند، برای موفقیت حیاتی است. مدیریت ارتباط با مشتری متشکل از فرآیند کسب و کار، فناوری و نقشهای لازم، جهت اداره کردن مشتریان در مراحل متعدد چرخه حیات کسب و کار است.

مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دو سویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند، دانش مشتری را به وجود می آورد، روابط را با مشتری شکل می دهد و برداشت آن ها را درباره محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می کند. بنابراین، مدیریت ارتباط با مشتری توسط چهار عنصر قابل تعریف است: دانش، هدف، فروش و خدمت. مدیریت ارتباط با مشتری بر ارتباط با تمامی مشتریان به صورت تک به تک تاکید می ورزد و تمامی جزئیات رفتاری وی را در هنگام برخورد با کسب و کار، خرید، به کار گیری و کنار گذاشتن محصول مورد ملاحظه قرار می دهد.

دی ان ان