Menu

مزایای CRM

در کل پیاده سازی CRM که یک واقعیت ملموس برای کسب و کار می باشد، هم مزایایی برای مشتری و هم مزایایی برای سازمان به دنبال دارد. در یک مطالعه موردی که به مزایای حفظ ارتباط با مشتری با یک فراهم کننده خدمات توجه شده، مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط در سه طبقه به شرح ذیل ارائه گردیده است:

  1. اطمینان: کاهش سردرگمی، اطمینان به فراهم کننده خدمات و احساس آکنده از اعتماد

  2. مزایای اجتماعی: متمایز کردن مشتریان، آشنایی مشتریان با کارکنان و توسعه روابط دوستانه با مشتریان

  3. رفتارهای خاص (خدمات ویژه): خدمات اضافی، قیمت های ویژه و اولویت بالاتر نسبت به دیگر مشتریان، البته باید توجه کرد که مشتریان متفاوت هستند و ادراک های متمایز از یکدیگر دارند، در نتیجه ارزش روابط و نوع رابطه برقرار شده با آنان نیز متفاوت است که این امر باید در ایجاد ارتباط مد نظر قرار گیرد.

همچنین مد نظر قرار دادن مدیریت ارباط با مشتری می تواند مزایای بی شماری برای کسب و کار فراهم کند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. مهمترین دارایی یک کسب و کار مشتریان آن هستند، که با استفاده از این رویکرد، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد، زمینه ساز بقای کسب و کار است که هدف اصلی هر سازمان می باشد.

2. با ورود فناوری اطلاعات به کسب و کار، زیر چتر مدیریت ارتباط با مشتری، زمینه ای فراهم می شود تا کسب و کار به سمت کسب و کار هوشمند و دانش محور حرکت کنند و با به کار گیری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، هزینه های پردازش اطلاعات را کاهش دهند و ارتباطات با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت گیرد که نتیجه نهایی آن افزایش قدرت رقابتی سازمان در محیط متلاطم امروزی است. 

3. مدیریت ارتباط با مشتری، با جمع آوری اطلاعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقه بندی مشتریان را بر اساس راهبردها و معیارهای کسب و کار فراهم می سازد، که این می تواند به رسیدن به هدف مدیریت ارتباط با مشتری (حدف، کاهش، عدم ترغیب مشتریان غیر سودآور) را تسهیل نماید. توضیح این که موسسات برای افزایش ارزش دارایی سهامداران و ذی نفعان به وجود می آیند؛ لذا حدف مشتریان غیر سودآور می تواند به افزایش سود و کاهش هزینه در سازمان ها بیانجامد، مگر این که ملاحظاتی سیاسی، حقوقی یا اجتماعی در این میان وجود داشته باشد.

 4. دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات محصولات جاری

 5. کاهش هزینه های تبلیغاتی و پاسخگویی سریع به درخواست های مشتریان، افزایش فرصت های بازاریابی و فروش 

6. افزایش کارایی سازمان از طریق اتوماسیون فرآیندهای جاری

دی ان ان