Menu

1.      ارایه تخفیف در خریدهای مجدد

همه ما به دنبال بهترین شرایط در معاملاتمان هستیم. پس اگر مشتری مجدد به نزد شما بازگشت و خریدی انجام داد باید به انتخاب مجدد وی پاداش اختصاص دهید. این پاداش حتما نباید ارایه تخفیفی بزرگ باشد. یک تخفیف کوچک هم می تواند نشانه ای از توجه و قدردانی شما نسبت به حضور مجدد مشتری باشد. این روش سبب وفاداری مشتری به برند شما خواهد شد.شما میتوانید با اولین حضور مشتری در کسب و کار خود با دادن این تخفیف به صورت مجازی (ارایه VIP CARD) سبب حضور سریعتر مشتری در خریدهای بعدی باشید.

2.       دادن پاداش به معرف

به مشتریانی که برندتان را به دیگران معرفی می کنند پاداش دهید. این پاداش از سویی نشان دهنده اجر نهادن به مشتریان کنونی کسب و کار شماست و از سوی دیگر به افزایش منابع اطلاعاتی مرتبط با مشتریان شما کمک می کند.

3.      بها دادن واقعی به مشتریان

نثار کردن جملات قلابی به مشتریان ، فقط به دور شدن آنها از برند شما کمک خواهد کرد. نشان دادن اهمیت به مشتری در عمل باعث ایجاد یک رابطه پایدار با مشتری خواهد شد. سلسله رفتار مناسب و حقیقی با مشتری می تواند وفاداری شگفت انگیز مشتریان نسبت به کسب و کار شما را فراهم آورد.

دی ان ان